Ohjeita jäsenien järjestämille tapahtumille

Tapahtumat ovat oiva tapa tavata muita samanhekisiä ihmisiä ja rotujen edustajia paikkakunnallasi. Tapahtumia järjestetään talkootyönä.

Yhteislenkit

Kerryn- ja vehnäterriereiden yhteislenkkejä voivat järjestää kaikki kerhon jäsenet. Etenkin yhteislenkit ovat matalan kynnyksen tapahtumia niin järjestää kuin osallistuakin.

Jos olet halukas järjestämään kerryn- ja vehnäterriereiden yhteislenkin paikkakunnallasi, ota yhteyttä kerhon koulutusvastaavaan, löydät hänen yhteystietonsa täältä.

Ilmoita viestissä yhteislenkin paikkakunta, päivämäärä, kellonaika, tapaamispaikka, mahdollinen opastus ja yhteyshenkilö yhteystietoineen. Tapahtuma päivitetään kerhon kotisivuille mahdollisimman pian. Ilmoitus yhteislenkistä on hyvä tehdä riittävän ajoissa osallistujamäärän varmistamiseksi, viimeistään 1kk ennen yhteislenkin ajankohtaa.

Muut maksuttomat tapahtumat

Suunnitteletko kouluttamiseen, harrastamiseen tai muihin aktiviteetteihin liittyvää tapahtumaa kerry- ja vehnäharrastajille? Tapahtumasta voidaan tiedottaa jäsenistölle kerhon kotisivuilla sekä K&V -lehdessä.

Ota yhteyttä koulutusvastaavaamme, löydät hänen yhteystietonsa täältä.

Muut tapahtumat

Suunnitteletko koulutus- tai trimmauskurssia tai vaikkapa viikonloppuleiriä kerry- ja vehnäharrastajille? Tapauskohtaisesti kerho voi hallituksen päätöksellä osallistua tapahtuman järjestämiseen ja avustaa tapahtumaa taloudellisesti seuraavien periaatteiden mukaisesti:

  • Tapahtuma on suunnattu rotujemme harrastajille.
  • Tapahtuma on luonteeltaan lyhytkestoinen luento, kurssi, leiri tai koulutustilaisuus.
  • Tapahtuma palvelee mahdollisimman tasapuolisesti kerhon jäsenistöä kaikkialla Suomessa.

Mikäli edellä mainitut ehdot täyttyvät, ota yhteyttä koulutusvastaamme joka vie asian tiedoksi hallitukselle. Yhteydenoton perusteella hallitys päättää yhteistyön mahdollisuudesta tapahtuman osalta.