Terrierien mejämestaruuskokeen valintasäännöt

Terrierien mejämestaruuteen lähetettävän koirakon valintasäännöt alla
(vehnäterrieri) .

Valintaperusteet (Vehnäterrieri)

Lähetettävän koirakon on oltava kerry- ja vehnäterrierikerhon jäsen,
sillä kerho lähettää edustajan.

Aikavälillä 1.7. (edellisvuoden)-15.6. (kyseisen vuoden)  maksimissaan kolmen (3) edellisen VOI-luokan kokeiden pisteet yhteenlaskettuna korkeimman pistemäärän saanut koirakko lähetetään edustamaan koirakon suostumuksella terrierien mejämestaruuteen.
Tasapisteiden sattuessa lasketaan mukaan neljäs koe. Jos sekin on
samalla pistemäärällä, hallitus ratkaisee asian suorittamalla arvonnan.
Mikäli korkeimman pistemäärän keränneellä on este osallistua, kysytään
toiseksi korkeimman pistemäärän saanutta jne.

Tämä aikaväli voi muuttua, mikäli temen järjestämisaika muuttuu niin,
että ilmoittautuminen kokeeseen tulee tehdä ennen 15.6 . Jos kokeen
järjestämisaika muuttuu ratkaisevasti, pisteiden keräys loppuu kuukautta
ennen temen ajankohtaa.

Mikäli temeen haluavan koirakon tulokset eivät näy
jalostustietojärjestelmässä 15.6. (tai kuukautta koetta ennen, jos ajankohta
muuttuu)  kyseistä vuotta, on koiran ohjaajan itse lähetettävä kokeen
tuloksesta pöytäkirja viipymättä hallitukselle, jotta ne voidaan
huomioida valinnassa.

Jos temeen ei ole halukkaita VOI-luokassa startanneista, voidaan
edustamaan lähettää samalla aikavälillä startannut koirakko, joka on
AVO-luokasta noussut VOI-luokkaan, mutta ko. luokassa ei vielä ole
koekäyntejä. Tällöin katsotaan pisteiksi kahden (2) edellisen kokeen tulokset
AVO-luokasta.

Valintaperusteet voimassa toistaiseksi.
Hallituksella on oikeus muuttaa sääntöjä parhalla katsomallaan tavalla.