Kasvattajat

Kerry- ja vehnäterrierikerho ry:n kasvattajalistalla olevat kasvattajat ovat rotujärjestön jäseniä ja ovat itse ilmoittaneet yhteystietonsa julkaistaviksi. Rotujärjestö ei valvo kasvattajien toimintaa eikä vastaa kasvattajien toimintatavoista.

Kerhon pentuvälitystä käyttävän kasvattajan tulee noudattaa:
- Kerry- ja vehnäterrierikerho ry:n Jalostuksen tavoiteohjelmaa
- Pentuvälityksen toimintaohjetta 
- Kennelliiton sääntöjä ja ohjeita, mm. kasvattajasitoumusta

Tutustu myös "Ohjeita pennunostajille" -sivuumme.

Jos kasvattajat haluavat tietonsa Internet-sivuille ja kerhon jakamaan kasvattaja -listaan, ottakaa yhteyttä kerhoon sopimusta varten.