Vehnäterrierin pennut

Syntyneet 
Ei pentueita tällä hetkellä

Suunnitteilla

Ei pentueita tiedossa. Voit tiedustella pentuesuunnitelmia suoraan kasvattajilta.

Vehnäterrierin Jalostuksen tavoiteohjelmassa on määritelty seuraavat suositukset ja ohjeet, jotka jalostusyksilöiden/yhdistelmien tulisi täyttää:

Jalostusyksilön tulee olla:

 • luonteeltaan rodunomainen
 • tyypiltään ja rakenteeltaan rodunomainen
 • vapaa vakavista perinnöllisistä sairauksista ja vioista, joita se ei myöskään tiettävästi periytä
 • virallisesti lonkkakuvattu (suositellut yhdistelmät A+A, A+B, A+C, B+B)
 • virallisesti kyynärnivelkuvattu (koskee FI-rekisteröityä 2011 jälkeen syntynyttä koiraa, suositellut yhdistelmät 0 + 0, 0 +1)
 • virallisesti silmätarkastettu (ei osoita kaihi, PRA, MAC), voimassa 24 kk
 • RBP4-geenitestattu mikroftalmian (MAC) varalta* (suositellut yhdistelmät, joista ei voi syntyä sairaita)
 • PLN-geenitestattu proteiinikadon varalta* (suositellut yhdistelmät, joista ei voi syntyä sairaudelle alttiita)
 • munuaiskokeet, jos PLN-geenitulos ei ole normaali (tulos negatiivinen/viitearvojen sisällä)
 • DM-geenitestattu* (suositellut yhdistelmät, joista ei voi syntyä sairaudelle alttiita)
 • palkittu näyttelyssä vähintään EH:lla eli on vähintään rotunsa erittäin hyvä edustaja
 • nartun tulee pentujen syntyessä olla iältään vähintään 2-vuotias mutta alle 8-vuotias

Jalostuksessa pyritään siihen, että:

 • jalostusyhdistelmän sukusiitosaste on alle 2,5% ja sukukatokerroin vähintään 0,9 (KoiraNet 5 sukupolvea)
 • jalostusyksilö on käynyt luonnetestissä tai MH-luonnekuvauksessa
 • jalostusyksilöltä kuvataan myös kyynärnivelet (ulkomaiset ja ennen vuotta 2011 syntyneet))
 • uroksella on enintään kaksi pentuetta vuodessa
 • uroksen tai nartun elinikäinen jälkeläismäärä ei saisi ylittää 26 pentua
 • ensisynnyttäjä on alle viisivuotias
 • * Yksilöt, joiden molemmat vanhemmat tai vaihtoehtoisesti kaikki isovanhemmat on RBP4/PLN/DM -geenitestattu ja ko. genotyypiltään normaaleja, katsotaan perimänsä perusteella ko. genotyypiltään normaaleiksi eikä niiltä näin ollen edellytetä ko. geenitestiä. Kolmas polvi tulee jälleen DNA-testata.

(-) tarkoittaa, että tutkimustulos puuttuu, on vanhentunut tai puutteellinen

(Huom. Sukusiitosaste ei aina lasketavissa Koiranetissä, jos kyseessä on ulkomainen koira. Sukukatokerroin sen sijaan voidaan laskea kaikilta.)

Rotujärjestö ei valvo kasvattajien toimintaa eikä vastaa kasvattajien toimintatavoista.

Kerhon pentuvälitystä käyttävän kasvattajan tulee noudattaa:
- Kerry- ja vehnäterrierikerhon ry:n Jalostuksen tavoiteohjelmaa
- Pentuvälityksen toimintaohjetta
- Kennelliiton sääntöjä ja ohjeita, mm. kasvattajasitoumusta