Jalostustoimikunnan toimintaohje

Rotujemme jalostukseen liittyvästä käytännön työstä vastaa hallituksen nimeämä jalostustoimikunta, johon kuuluu 4–6 varsinaista jäsentä sekä mahdollisesti 1–2 asiantuntijajäsentä. Toimikunnan jäsenten toimikausi on kolme (3) vuotta. Hallitus myös vahvistaa jalostustoimikunnan toimintaohjeet.

Jalostustoimikunta laatii vuosittain toimintakertomuksen.

Jalostustoimikunnan kokoonpano

 • Hallitus nimeää jalostustoimikuntaan 4–6 varsinaista jäsentä sekä mahdollisesti 1–2 asiantuntijajäsentä kolmevuotiseksi toimikaudeksi.
 • Jalostustoimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan vuodeksi kerrallaan. 

Jalostustoimikunnan tehtävät

1. Jalostusneuvonta

Jalostustoimikunta käsittelee kasvattajien kirjalliset jalostusneuvontapyynnöt.

Jalostustoimikunta ei kuitenkaan anna urossuosituksia vaan kasvattajan tulee itse ehdottaa jalostusyhdistelmiä. Kirjallisessa vastauksessaan jalostustoimikunta kertoo suunnitellun yhdistelmän toteuttamiseen vaikuttavista tekijöistä sekä siihen mahdollisesti sisältyvistä riskeistä.

Jalostustoimikunta

 • laskee suunnitellun yhdistelmän sukusiitoskertoimen
 • merkitsee sukutauluihin tunnetut sairauksien tai vikojen kantajat
 • kertoo muista mahdollisista jalostustoimikunnan tiedossa olevista seikoista, jotka voivat vaikuttaa suunnitellun yhdistelmän käyttämiseen. Lopullisen päätöksen tekee aina kuitenkin kasvattaja, jolla on oikeus valita uros mutta joka myös itse kantaa vastuun.

Jalostusneuvontapyynnöt 

 • tulee toimittaa kirjallisena viimeistään kaksi (2) kuukautta ennen suunniteltua astutusajankohtaa
 • siinä tulee olla kasvattajan omat urosehdotukset (1–3 kpl)
 • kasvattajan tulee mainita, jos hän haluaa vain laskettaa suunniteltujen yhdistelmien sukusiitoskertoimet

2. Tiedon kerääminen ja tallentaminen

Jalostustoimikunta kerää ja tilastoi tietoa rotujemme jalostukseen liittyvissä asioissa.

Viralliset terveystutkimustulokset.

 • näyttely- ja koetulokset
 • rekisteröinnit
 • koirien omistajien toimittamat terveystiedot sekä muut jalostukseen liittyvät tiedot
 • perinnöllisten sairauksien ja vikojen esiintyminen Suomessa ja muualla
 • rotujemme geenipoolin kartoittaminen meillä ja muualla

3. Tiedotus ja koulutus

Jalostustoimikunta julkaisee vuosittain rekisteröinnit ja terveystutkimustulokset sekä tilastoja liittyen kohdan 2. tietoihin.

Jalostustoimikunta järjestää tarvittaessa kaikille asiasta kiinnostuneille koulutus- ja/tai tiedotustilaisuuksia, joissa jaetaan tietoa rotujemme terveyteen, ulkomuotoon, perinnöllisyyteen ja/tai jalostukseen liittyvissä asioissa.

Jalostustoimikunta vastaa yhdessä hallituksen kanssa ulkomuototuomareiden koulutuksesta.

4. Tavoiteohjelmien toteutus

Jalostustoimikunta päivittää vuosittain rotujemme jalostuksen tavoiteohjelmat tilastojen ja taulukoiden osalta.

Jalostustoimikunta seuraa koirakannan rotutyypillisyyttä (rodunomaisuutta) ja fyysistä ja psyykkistä tasoa sekä perinnöllisten sairauksien ja vikojen tilannetta ja antaa tarvittaessa muutosehdotuksia jalostuksen tavoiteohjelmiin.

Jalostustoimikunta seuraa jalostuksen tavoiteohjelmien noudattamista.

Jalostustoimikunta välittää pentuvälitykseen tiedot pentueiden vanhempien tutkimustuloksista.