Lomakkeet

Kasvattajalle: pentuejäsenten ilmoitus-lomake. Lomakkeen voi täyttää sähköisesti tai kirjallisesti.

Pentuvälityksen toimintaohje:

Tulostettava pentuejäsenten ilmoitus -lomake:

Sähköinen pentuejäsenten ilmoitus -lomake:

Täytä ensin pentuejäsenen tiedot

Täytä sitten ilmoittajan (kasvattajan) tiedot

Vakuutan, että lupa henkilötietojen antamiseen on saatu asianosaiselta.
Vakuutan, että olen tiedottanut pentuejäsenelle jäsenyyden muuttuvan maksulliseksi ensimmäisen vuoden jälkeen.