Käyttäytymiskysely

4.2.2018

Helsingin Yliopiston tutkimuksessa selvitetään käyttäytymiseen liittyviä geenejä ja ympäristötekijöitä sekä niiden välisiä vuorovaikutussuhteita.

Olethan käynyt vastaamassa Helsingin Yliopiston käyttäytymiskyselyyn:
https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/57506/lomake.html

Kyselyn tavoitteena on kartoittaa koirien taipumuksia ja reaktioita eri tilanteissa, esimerkiksi suhtautumista koviin ääniin, vieraisiin ihmisiin ja uusiin tilanteisiin. Jotta rotujen tuloksia voidaan analysoida, on vastauksia saatava riittävä määrä.

Vastausmäärät 6.11.2017
Vehnäterrieri 372 kpl
Kerrynterrieri 114 kpl