Vehnäterrieri pennut syntyneet ja odotetaan syntyväksi

PDF-tiedostoJTO 2016 yhteenveto.pdf (82 kB)
JTO 2016 yhteenveto
vehnäterrieri pentuineen

Vehnäterrierin Jalostuksen tavoiteohjelmassa on määritelty seuraavat suositukset ja ohjeet, jotka jalostusyksilöiden/yhdistelmien tulisi täyttää:

Jalostusyksilön tulee olla:

 • luonteeltaan rodunomainen

 • tyypiltään ja rakenteeltaan rodunomainen

 • vapaa vakavista perinnöllisistä sairauksista ja vioista, joita se ei myöskään tiettävästi periytä

Jalostusyksilön tulee olla:

 • virallisesti lonkkakuvattu (suositellut yhdistelmät A+A, A+B, A+C, B+B)

 • virallisesti silmätarkastettu (harmaakaihi, PRA, MAC), voimassa 24 kk

 • tutkittu proteiinikadon varalta* (PLN-geenitestin genotyyppi normaali 1-1 tai kantaja 1-2, kantaja (ja 2-2, positiivinen) vain yhdistelmässä normaalin kanssa, lisäksi munuaiskokeet, jos geenitulos ei ole normaali)

 • palkittu näyttelyssä vähintään EH:lla eli on vähintään rotunsa erittäin hyvä edustaja

 • nartun tulee pentujen syntyessä olla iältään vähintään 2-vuotias mutta alle 8-vuotias

Jalostuksessa pyritään siihen, että:

 • jalostusyhdistelmän sukusiitosaste on alle 3% ja sukukatokerroin vähintään 0,9 (KoiraNet 5 sukupolvea)

 • jalostusyksilö on käynyt luonnetestissä tai MH-luonnekuvauksessa

 • jalostusyksilö on DNA-testattu PLN ja MAC –sairauksien varalta (pyritään yhdistelmiin, joista ei voi syntyä sairaita)

 • jalostusyksilöltä kuvataan myös kyynärät (suositellut yhdistelmät 0+0, 0+1)

 • uroksella on enintään kaksi pentuetta vuodessa, eikä uroksen elinikäinen jälkeläismäärä saisi ylittää 42 pentua

 • ensisynnyttäjä on alle viisivuotias

 • * Yksilöt, joiden molemmat vanhemmat tai vaihtoehtoisesti kaikki isovanhemmat on geenitestattu ja genotyypiltään PLN-normaaleja, katsotaan perimänsä perusteella PLN-normaaleiksi eikä niiltä näin ollen edellytetä PLN- geenitestiä.

 • (-) tarkoittaa, että tutkimustulos puuttuu, on vanhentunut tai puutteellinen

(Huom. Sukusiitosaste ei aina lasketavissa Koiranetissä, jos kyseessä on ulkomainen koira. Sukukatokerroin sen sijaan voidaan laskea kaikilta.)

Rotujärjestö ei valvo kasvattajien toimintaa eikä vastaa kasvattajien toimintatavoista.

Kerhon pentuvälitystä käyttävän kasvattajan tulee noudattaa:
- Kerry- ja vehnäterrierikerhon ry:n Jalostuksen tavoiteohjelmaa
- Pentuvälityksen toimintaohjetta
- Kennelliiton sääntöjä ja ohjeita, mm. kasvattajasitoumusta


 

Virallista nimeä klikkaamalla pääset Kennelliiton Koiranet palveluun, mistä löydät kyseisen koiran viralliset terveystulokset sekä kilpailu- että näyttelytulokset

Syntyneet    

Odotetaan syntyväksi