Vehnäterrieri pennut syntyneet ja odotetaan syntyväksi

PDF-tiedostoJTO 2016 yhteenveto.pdf (82 kB)
JTO 2016 yhteenveto
vehnäterrieri pentuineen

Vehnäterrierin Jalostuksen tavoiteohjelmassa on määritelty seuraavat suositukset ja ohjeet, jotka jalostusyksilöiden/yhdistelmien tulisi täyttää:

Lonkkakuvattu (Lonkat):

Hyväksytyt yhdistelmät ovat
A+A, A+B, A+C, B+B

Aterve  
Brajatapaus  
Clievä  
Dkeskivaikea  
Evaikea  


(-) -merkki tarkoittaa ettei lonkkakuvausta ole suoritettu

Kyynärnivelet (Kyynärät):

Hyväksytyt yhdistelmät ovat 0+0, 0+1

0normaali  
1lievät muutokset  
2kohtalaiset muutokset  
3voimakkaat muutokset  


(-) -merkki tarkoittaa ettei kyynärniveliä ole kuvattu

Silmätarkastettu (Silmät):

OKtarkoittaa, että silmät on tutkittu ja terveet rodussa esiintyvien perinnöllisten sairauksien osalta (tulos voimassa 24kk)
(-)tarkoittaa ettei silmiä ole tutkittu tai tutkimustulos vanhentunut

 

Tutkittu PLN-proteiinikadon varalta:

OKtarkoittaa, että proteiinikatosairautta tutkivat testit on suoritettu jalostuksen tavoiteohjelman (JTO) suositusten mukaisesti.
(-)tarkoittaa ettei koiraa ole testattu tai tutkimustulos vanhentunut/puutteellinen
 Hyväksytyt genotyyppien yhdistelmät ovat 1-1 + 1-1, 1-1 + 1-2, (1-1 + 2-2)

 

MH-luonnekuvaus tai LTE-luonnetesti

MH/LTE suortarkoittaa että mainittu testi on suoritettu
MH/LTE "kesk."tarkoittaa että testi on keskeytetty, ohjaaja tai tuomari
(-)ettei koiraa ole luonnekuvattu/-testattu 

 

Yhdistelmän sukusiitosaste (KoiraNet 5 polvea) on alle < 3% (koiranet)

(-)Ei laskettu

Yhdistelmän 5 polven sukukatokerroin on > 0,9
 

Lisäksi suositellaan, että:

- Jalostusyksilöt on palkittu näyttelyissä vähintään EH:lla (Erittäin Hyvä), eli ovat

   vähintään rotunsa erittäin hyviä edustajia

- Nartun tulee pentujen syntyessä olla iältään vähintään 2-vuotias

(Huom. ss% ei aina laskettavissa Koiranetissä, jos kyseessä ulkomainen koira. Sukukatokerroin sen sijaan voidaan laskea kaikilta.)

Rotujärjestö ei valvo kasvattajien toimintaa, eikä vastaa kasvattajien toimintatavoista.

Kerhon pentuvälitystä käyttävän kasvattajan tulee noudattaa:
- Kerry- ja vehnäterrierikerhon ry:n Jalostuksen tavoiteohjelmaa
- Pentuvälityksen toimintaohjetta
- Kennelliiton sääntöjä ja ohjeita, mm. kasvattajasitoumusta


 

Virallista nimeä klikkaamalla pääset Kennelliiton Koiranet palveluun, mistä löydät kyseisen koiran viralliset terveystulokset sekä kilpailu- että näyttelytulokset

Syntyneet    

Odotetaan syntyväksi