Kerrynterrieri pennut syntyneet ja odotetaan syntyväksi

Kerrynterrieri pentuineen

Kerrynterrierin Jalostuksen tavoiteohjelmassa on määritelty seuraavat suositukset ja ohjeet, jotka jalostusyksilöiden/yhdistelmien tulee täyttää:

Jalostusyksilön tulee olla:

 • luonteeltaan rodunomainen

 • tyypiltään ja rakenteeltaan rodunomainen

 • vapaa vakavista perinnöllisistä sairauksista ja vioista, joita se ei myöskään tiettävästi periytä

Jalostusyksilön tulee olla:

 • virallisesti lonkkakuvattu (suositellut yhdistelmät A+A, A+B, A+C, B+B)

 • virallisesti silmätarkastettu (vapaa harmaakaihista ja PRA:sta) -

 • palkittu näyttelyssä vähintään EH:lla eli on vähintään rotunsa erittäin hyvä edustaja

 • nartun tulee pentujen syntyessä olla iältään vähintään 2-vuotias mutta alle 8-vuotias

Jalostuksessa pyritään siihen, että:

 • jalostusyhdistelmän sukusiitosaste on alle 6% (CompuPed 8 sukupolvea)

 • jalostusyksilö on käynyt luonnetestissä tai MH-luonnekuvauksessa

 • jalostusyksilö on DNA-testattu PNA/CMSD, DM ja vWD1 –sairauksien varalta (pyritään yhdistelmiin, joista ei voi syntyä sairaita)

 • jalostusyksilöltä kuvataan myös kyynärät ja selkä (Oireilevia koiria ei tule käyttää jalostukseen)

 • jalostusyksilöllä on vuodessa enintään yksi pentue ja elinaikanaan enintään 2-3 pentuetta

 • ensisynnyttäjä on alle viisivuotias

Rotujärjestö ei valvo kasvattajien toimintaa, eikä vastaa kasvattajien toimintatavoista.

Kerhon pentuvälitystä käyttävän kasvattajan tulee noudattaa:
- Kerry- ja vehnäterrierikerhon ry:n Jalostuksen tavoiteohjelmaa ja
- Pentuvälityksen toimintaohjetta
- Kennelliiton sääntöjä ja ohjeita, mm. kasvattajasitoumusta


Virallista nimeä klikkaamalla pääset Kennelliiton Koiranet palveluun, mistä löydät kyseisen koiran viralliset terveystulokset sekä kilpailu- että näyttelytulokset.

Syntyneet

Odotetaan syntyväksi