Kerrynterrieri pennut syntyneet ja odotetaan syntyväksi

Kerrynterrieri pentuineen

Kerrynterrierin Jalostuksen tavoiteohjelmassa on määritelty seuraavat suositukset ja ohjeet, jotka jalostusyksilöiden/yhdistelmien tulee täyttää:

Lonkkakuvattu (Lonkat):

Hyväksytyt yhdistelmät ovat A+A, A+B, A+C, B+B

Aterve  
Brajatapaus  
Clievä  
Dkeskivaikea  
Evaikea  


(-) -merkki tarkoittaa ettei lonkkakuvausta ole suoritettu

Silmätarkastettu (Silmät):

OKvapaa JTO:n perinnöllisistä sairauksista 
(-)tarkoittaa ettei silmiä ole tutkittu tai tutkimustulos vanhentunut

 

MH-luonnekuvaus tai LTE-luonnetesti

MH/LTE suortarkoittaa että mainittu testi on suoritettu
MH/LTE kesktarkoittaa testi on keskeytetty, ohjaaja tai tuomari
(-)tarkoittaa ettei koiraa ole luonnekuvattu/-testattu 


Yhdistelmän sukusiitosaste on alle <8% (Compuped)
 

Lisäksi suositellaan, että:

- Jalostusyksilöt on palkittu näyttelyissä vähintään EH:lla (Erittäin Hyvä), eli ovat

   vähintään rotunsa erittäin hyviä edustajia

- Yhdistelmän sukusiitosaste on alle 6% kahdeksasta polvesta laskettuna

- Nartun tulee pentujen syntyessä olla iältään vähintään 2-vuotias

Rotujärjestö ei valvo kasvattajien toimintaa, eikä vastaa kasvattajien toimintatavoista.

Kerhon pentuvälitystä käyttävän kasvattajan tulee noudattaa:
- Kerry- ja vehnäterrierikerhon ry:n Jalostuksen tavoiteohjelmaa ja
- Pentuvälityksen toimintaohjetta
- Kennelliiton sääntöjä ja ohjeita, mm. kasvattajasitoumusta


Virallista nimeä klikkaamalla pääset Kennelliiton Koiranet palveluun, mistä löydät kyseisen koiran viralliset terveystulokset sekä kilpailu- että näyttelytulokset.

Syntyneet