Kerrynterrieri pennut syntyneet ja odotetaan syntyväksi

Kerrynterrieri pentuineen

Kerrynterrierin Jalostuksen tavoiteohjelmassa on määritelty seuraavat suositukset ja ohjeet, jotka jalostusyksilöiden/yhdistelmien tulee täyttää:

Lonkkakuvattu (Lonkat):

Hyväksytyt yhdistelmät ovat A+A, A+B, A+C, B+B

Aterve  
Brajatapaus  
Clievä  
Dkeskivaikea  
Evaikea  


(-) -merkki tarkoittaa ettei lonkkakuvausta ole suoritettu

Silmätarkastettu (Silmät):

OKvapaa JTO:n perinnöllisistä sairauksista 
(-)tarkoittaa ettei silmiä ole tutkittu tai tutkimustulos vanhentunut

 

MH-luonnekuvaus tai LTE-luonnetesti

MH/LTE suortarkoittaa että mainittu testi on suoritettu
MH/LTE kesktarkoittaa testi on keskeytetty, ohjaaja tai tuomari
(-)tarkoittaa ettei koiraa ole luonnekuvattu/-testattu 


Yhdistelmän sukusiitosaste on alle <8% (Compuped)
 

Lisäksi suositellaan, että:

- Jalostusyksilöt on palkittu näyttelyissä vähintään EH:lla (Erittäin Hyvä), eli ovat

   vähintään rotunsa erittäin hyviä edustajia

- Yhdistelmän sukusiitosaste on alle 6% kahdeksasta polvesta laskettuna

- Nartun tulee pentujen syntyessä olla iältään vähintään 2-vuotias

Rotujärjestö ei valvo kasvattajien toimintaa, eikä vastaa kasvattajien toimintatavoista.

Kerhon pentuvälitystä käyttävän kasvattajan tulee noudattaa:
- Kerry- ja vehnäterrierikerhon ry:n Jalostuksen tavoiteohjelmaa ja
- Pentuvälityksen toimintaohjetta
- Kennelliiton sääntöjä ja ohjeita, mm. kasvattajasitoumusta


Virallista nimeä klikkaamalla pääset Kennelliiton Koiranet palveluun, mistä löydät kyseisen koiran viralliset terveystulokset sekä kilpailu- että näyttelytulokset.

Syntyneet

Kennel Cybertails

Marika Marjanen, Lahti Puh. 045 116 3690 info(at)cybertails.fi   
www.cybertails.fi

Syntynyt 30.7.2018 yksi uros ja neljä narttua. Vapaana yksi narttu. 

yhdistelmän sukusiitosaste 
5. sukupolven mukaan koiranet

0,20%

Isä: Geijes Grand Slam

lonkat

kyynärnivelet

silmät

MH/LTE

näyttelytulos

A/A0/0OK-.

SERT

Emä: Irisfingel Enrietta

lonkat

kyynärnivelet

silmät

MH/LTE

näyttelytulos

A/A0/0OKMH kesk.

FI MVA

ODOTETAAN SYNTYVÄKSI 

Kennel Slievemish
Tiina Hallsten, Imatra  Puh. 0400 671 975

S-posti tiina.hallsten@gmail.com

Kotisivut: www.slievemish.fi

Odotetaan syntyväksi 1.9.2018

yhdistelmän sukusiitosaste

 

isä: Dinnyesvarosi Mastodon (ulkomainen koira)

lonkat

kyynärnivelet

silmät

MH/LTE

näyttelytulos

B---

C.I.B

emä:Slievemish Zafire's Choice

lonkat

kyynärnivelet

silmät

MH/LTE

näyttelytulos

B/B0/0OKMH suoritettuC.I.B